Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spletna Lekarna Soča
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut - Soča

Linhartova 51
1000 Ljubljana
Telefon: 030 711 525

Matična številka: 5053919
Transakcijski račun inštituta: 01100-6030278088 pri UJP
Davčna številka: SI73541346

Inštitut je javni zdravstveni zavod vpisan v sodni register s številko 1/01386/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Z odločbo Ministrstva za zdravje z dne 24. 7. 2019 se lekarni Soča dovoljuje izdaja zdravil prek medmrežja za obdobje 5 let.